Yestermap

Nieuwegein 50 jaar

1971

Verrassend Nieuwegein

Op 1 juli 2021 is Nieuwegein 50 jaar en dat vieren we natuurlijk! Maar wist je dat de besluitvorming over de samenvoeging van Vreeswijk en Jutphaas op 12 juni 1969 plaatsvond dus ruim 2 jaar eerder? We lezen o.a. het volgende …


Besluitvorming

Op 12 juni 1969 gingen beide gemeentebesturen akkoord met de samenvoeging­. Eind 1969 werd het definitieve Structuurplan Nieuwegein goedgekeurd door beide gemeenteraden. De gemeenteraad van Jutphaas kwam voor het laatst bijeen op 17 juni 1971. In een gewone raadsvergadering passeerden nog tal van onderwerpen de revue. Het was geen buitengewo­ne raadsvergadering zoals in Vreeswijk (30 juni), waar de Commissaris der Koningin én de Minister van Binnenlandse Zaken aanwezig waren. Vanaf 1 juli 1971 werden 6.900 inwoners van Jutphaas stadsgenoten van 5.300 Vreeswijkers, onder leiding van één nieuw ge­meen­tebestuur. Nieuwegein was geboren!


Naamgeving

* Reeds in september 1966 was van hogerhand besloten tot een versnelde samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk. De provincie Utrecht presenteerde de nieuwe naam voor de aanstaande gemeente: het werd 'Nieuwegein'. Was de suggestie wellicht afkomstig van oud-burgemeester van Vreeswijk, Jhr. mr. L.E. de Geer van Oudegein (1907-1985)? Hij was immers tussen 1963 en 1972 lid van Gedeputeerde Staten. Wie zich de bedenker van de naam 'Nieuwegein' mag noemen, is echter niet met 100% zekerheid bekend.

* In de Jutphase gemeenteraad werd de naam Nieuwegein als 'ongelukkig' bestempeld. Suggesties van de gemeenten Vreeswijk (Geindrecht), Jutphaas of van particulieren (bijv. Geinbruggen, Geinersvaart, Geinvoorde, Nieuwersticht, Nieuwstede, Stichterbrug, Wiersbrugge of Wiersevaart) haalden het niet. Ludieke suggesties 'Jutwijk' of 'Vreesphaas' bleven behoren tot het repertoire van lokale komieken.


Bron en meer informatie: Canon van Nieuwegein.

Meer informatie over viering 50 jaar Nieuwegein: www.nieuwegein50jaar.nl.

Nieuwegein 50 jaar
Nieuwegein 50 jaar