Yestermap

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Oorlogsherinneringen Organisaties

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als taak richting, inhoud en vorm te geven aan herdenken en vieren en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.


Het Nationaal Comité draagt zorg voor de organisatie van de nationale activiteiten op 4 en 5 mei: de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei met de 5 mei-lezing, de coördinatie van de 14 Bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam.


Daarnaast adviseren en ondersteunen we andere herdenkingen in het land en ontwikkelen we voorlichtingsprogramma’s en publiekscampagnes.


Kijk hier voor meer informatie op onze website.
Nationaal Comité 4 en 5 mei