Yestermap

Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)

2014

BigbandsForever Organisaties


Wij werken sinds september 2021 nauw samen met de KNMO.


De vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is per 1 januari 2014 ontstaan door fusie van de landelijke muziekorganisaties KNFM en VNM en stelt zich als overkoepelende muziekorganisatie ten doel:

het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.


Kijk hier voor meer informatie op onze website BigbandsForever.

Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)