Yestermap

Van Echtenstraat 35, Het Armenwerkhuis

1809

Historische panden Van Echtenstraat Hoogeveen

Het Armenwerkhuis te Hoogeveen


Bouwjaar: In 1809 werd hier het Armenwerkhuis gebouwd (19e-eeuwse carré-bouw). Rond 1960 werd hier een postkantoor gebouwd (wederopbouw architectuur).


Waar nu de bioscoop en restaurant De Beren staan was tot 1938 het Armenwerkhuis gevestigd. Aan het begin van de 19e eeuw was er grote behoefte aan een Armenwerkhuis in Hoogeveen. Toen werd dat nog een 'tehuis voor ouden van dagen, wezen, gehandicapten of hen die anderszins niet zelfstandig konden leven' genoemd. De oprichtingscommissie richtte een verzoek om hulp en bijstand tot koning Lodewijk Napoleon, om de opbouw en instandhouding van dit huis mogelijk te maken.


'Op den 14e van Lentemaand (Maart) 1809, bij gelegenheid van een bezoek aan deze plaats, gaf Zijne Majesteit de blijde toestemming en een formeel besluit, om uit Hoogst derzelver privé kasse een bedrag van twintig duizend gulden te schenken. Dit bedrag kon dadelijk uit 's Konings Schatkist afgehaald worden.'


Het Armenwerkhuis had een eigen boerderij en had eigenlijk alles zelf. Op 22 augustus 1863 staat een bericht in de Hoogeveensche Courant dat de stier van het Armenwerkhuis de heer B. Rozendal zodanig gestoten heeft dat hij aan de verwondingen is overleden en de dag daarop, op een tentoonstelling, iemand over een hek heeft gegooid en een ander persoon ernstig verwond.


In 1938 is een nieuw tehuis gebouwd op de hoek van de Bentinckslaan-Notaris Mulderstraat, tegenover het park 'Dwingeland'. Van de verhuizing van het oude naar het nieuwe gebouw in 1938 en van de wandeling van de mensen uit het oude naar het nieuwe tehuis is door fotograaf en filmer Duiker een film gemaakt.


Rond de zestiger jaren werd op de huidige plek een postkantoor gebouwd en vervolgens kwam er een bioscoop en restaurant en verdween het postkantoor.

Van Echtenstraat 35, Het Armenwerkhuis
Van Echtenstraat 35, Het Armenwerkhuis
Van Echtenstraat 35, Het Armenwerkhuis