Yestermap

Van Echtenstraat 47, Molen de Zwaluw

1834

Historische panden Van Echtenstraat Hoogeveen

Gebouwd door: Lucas Quirinius Robaard en Karsje Meeuwes Steenbergen (zie bijgaande foto)

Bouwstijl: Achtkantige bovenkruier met stelling en korenmolen

Bouwjaar: 1834


De huidige molen

Zoon Meeuwes werd in 1835 molenaar. Hij leefde tot 1906. In 1907 werd Cornelis Thomas eigenaar-molenaar. In deze tijd was Hoogeveen doorsneden door sloten en kanalen en het vervoer ging per boot. Zo werd ook het graan naar de molen gebracht. De boten voeren tot in de molen, door de molengrot, waarna de zakken met graan naar boven werden geluid (gehesen). In 1925 kwam Jacob Thomas in het bedrijf van zijn vader. Tot in 1964 heeft hij het molenaarsvak uitgeoefend. In 1976 werd de gemeente Hoogeveen eigenaar van de molen. Hoogeveen telde in het verleden nog acht korenmolens, maar de voortschrijdende mechanisatie betekende de ondergang voor deze en vele andere molens in Nederland. Na een ingrijpende restauratie werd de molen op 5 september 1980 feestelijk heropend. Molenaar Thomas was nog lange tijd actief op de molen, bijgestaan door de vrijwillige molenaars. Sinds 1988 laat ambachtelijk korenmolenaar Hans Valkenhoff de wieken van korenmolen De Zwaluw weer dagelijks draaien om granen te vermalen voor de bakkers in de omgeving.

(Bron: flyer Molen De Zwaluw)


Overige bijzonderheden:

De molen is een: Achtkantige bovenkruier met stelling en korenmolen. Oorspronkelijk kon men vanuit de vaart (het Bentincksopgaande of Krakeelsche Opgaande), onder de molen varen om zo met het luiwerk te lossen en te laden. (Een lui is een windas, een luiwerk is een hijsinrichting met spil.)


De eerste molenstelling werd hier gebouwd in 1787 door Steenbergen. Een deel van het inwendige van de molen is nog 18e eeuws. Het bovenwerk is bij de brand in 1834 vernield.


In 1834 is door een felle brand, als gevolg van een schoorsteenbrand in de molenaarswoning, de molen in de as gelegd. Er is toen een nieuwe molen gebouwd.


Er wordt momenteel gewerkt aan een molenboek van Hoogeveen. Delen uit de geschiedenis van de molens van Hoogeveen zullen naar aanleiding van dit boek ingrijpend moeten worden gewijzigd.

Van Echtenstraat 47, Molen de Zwaluw
Van Echtenstraat 47, Molen de Zwaluw
Van Echtenstraat 47, Molen de Zwaluw