Yestermap

Van Echtenstraat, Hoogeveen 'doorsneden met water'

Historische panden Van Echtenstraat Hoogeveen

De huidige van Echtenstraat


Op ansichtkaarten vinden we diverse naamaanduidingen zoals: Bentinckswijk, Kleine Kerkstraat, Krakeel, Bentincksopgaande, etc.

De oudste benaming van dit opgaande is het Bentincksopgaande. Het opgaande werd gegraven in opdracht van Borchart en Eusebius Bentinck nadat ze niet tot overeenstemming konden komen met de Hollandsche Participanten over het doorgraven van een aantal wijken vanaf het huidige Haagje.


Om toegang tot hun venen te krijgen moesten de Bentincks dit opgaande wel graven. Aan de kopse kant werd op de hoek het Bentinckshuis gebouwd. Aan de zuidkant van het opgaande lagen de Hollandsche velden. Het Hollandsche Veld begon dan ook op de hoek van de huidige Van Echtenstraat met de Hoofdstraat.


De naam Krakeel heeft oude papieren en dateert uit de 17e eeuw. Er is zoveel trammelant geweest over eigendom van venen in dit stukje Hoogeveen, dat het al gauw de benaming Krakeel, ruzie, kreeg. In 1925, bij het vermeende 300 jarig bestaan van Hoogeveen, werd de naam veranderd in Van Echtenstraat, om de vermeende stichter van Hoogeveen te eren.

Hoogeveen was vanaf het ontstaan doorsneden met wijken. Pas in de 20e eeuw kwam hierin geleidelijk aan verandering. Ook hier was toen water en vlak langs het Armenwerkhuis, de Grote Kerk en de Molen liep het Bentincks Opgaande, later Krakeelsche Opgaande of gewoon Krakeel.

Dicht langs het water was een dubbele rij eikenbomen en werd het Allee genoemd. Jammer genoeg hebben ook al deze bomen plaats moeten maken voor nieuwe dingen.


Zo liet Roelof van Echten turf van het land van de van Bentincks halen. De Bentincks begonnen een strafrechtelijke procedure tegen Roelof, die op dat moment Drost, dus hoogste rechter in Drenthe was. De Bentincks verloren dit natuurlijk, maar niet voordat ze hun zwager, want dat was Roelof, voor de rechtbank in Assen uitgemaakt hadden voor tiran, die erop uit was om de tirannie op Hoogeveen te vestigen. Vervolgens liet Roelof ze ter plekke arresteren.


Waarschijnlijk had hij in de gaten dat dit niet zo’n slimme zet was: de Bentincks waren heel wat belangrijker in de Republiek dan de van Echtens. Hans Willem Bentinck, zoon van Borchert Bentinck, was niet voor niets de vertrouweling van Prins Willem III van Oranje-Nassau. Bij zijn vertrek naar Engeland verkocht Hans Willem zijn Hoogeveense bezittingen.

Het oude Bentincks Opgaande is in 1929 gedempt.

Van Echtenstraat, Hoogeveen 'doorsneden met water'
Van Echtenstraat, Hoogeveen 'doorsneden met water'