Yestermap

Raadhuis, Raadhuisplein 1, Hoogeveen

1940

Historie Raadhuisstraat Hoogeveen

Op 13 januari 1939 vond de aanbesteding plaats van het huidige raadhuis en op zaterdag 21 september 1940 opende burgemeester Tjalma het nieuwe gemeentehuis. Het was dus tijdens de Duitse bezetting. In de hal is een steen aangebracht met daarop de namen van de raadsleden van toen, waaronder ook die van het joodse raadslid Polak. De zoon van Polak, Simon Polak, was gesneuveld op de Grebbeberg. Toen de Duitsers in 1942 hun anti-Joodse wetten steeds verder uitbreiden, werden Joodse inwoners ook verboden om een openbare functie uit te oefenen. De ontslagbrief voor raadslid Polak is bewaard gebleven. Hierin staat uitsluitend vermeld dat hij gezien de nieuwe regeling per direct ontslagen is als raadslid. Ondertekend door burgemeester Tjalma.


Toen het raadhuis werd gebouwd, stond het nog midden in de weilanden.

Architect is de heer C.J. Blaauw, de stijl is volgens kenners de Delftse School. Architect C.J. Blaauw was uit de school van de Delftse architect Grandpré Moliere. Dat het oog juist op hem viel, was niet verwonderlijk. Het bureau van Grandpré Moliere, die architectuur doceerde aan de Technische Universiteit in Delft, had zich voor de oorlog ook al intensief bemoeid met de modernisering en uitbreiding van Hoogeveen. Na de oorlog werden de plannen opgepakt, door de opvolger van de bureau: Architectenbureau Gouwetor, Kuiper en De Ranitz. Met name architect jonkheer De Ranitz was betrokken bij het nieuwe Hoogeveen. Vrijwel elke nieuwe stadsplanning en woningbouw kwam uit zijn koker., of hij was er op zijn minst als adviseur bij betrokken. Zonder ingenieur De Ranitz zou Hoogeveen er volledig anders uitgezien hebben.


De nieuwbouw aan het gemeentehuis aan de noordzijde en de westzijde komen van de tekentafel van De Ranitz, maar ook bijvoorbeeld Tuindorp-Zuid, Wolfsbos en Krakeel. Het laatste grote plan werd gemaakt door Ashak Balothra één van de compagnons binnen KuiperCompagnons, de rechtstreekse opvolger van Architectenbureau Gouwetor, Kuiper en De Ranitz. Het Compagnieshuis is overigens niet van dit bureau, maar een ontwerp van de Hoogeveens/Amsterdamse architect Morshuis. Morshuis heeft vanaf de jaren 60 veel nieuwbouw in Hoogeveen gerealiseerd, waaronder het Jannes van der Sleedenhuis. Helaas wordt er veel Wederopbouwarchitectuur in Hoogeveen afgebroken of onherkenbaar vernieuwd.


Kenmerkend is de opbouw met opengewerkte achthoekige torenspits als centrale as. Er is gebruik gemaakt van baksteen en natuurstenen elementen. Opvallende vormgeving is de entree met hardstenen stoep, het natuurstenen lijstwerk en het gemeentewapen. Het beeldt uit een met riet bedekte turfhoop, geflankeerd door twee bijenkorven met daarboven rondvliegende bijen. Het wil de veenderij en de imkerij uitbeelden.

Inmiddels ligt het gebouw mooi centraal in het centrum van Hoogeveen.


In het raadhuis hangt een door Bertus Padberg gemaakt houtsnijwerk van het eerste wapen van Hoogeveen met daarop de beeltenis van Maria met haar kind. (zie bijgevoegde foto)

Raadhuis, Raadhuisplein 1, Hoogeveen
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Hoogeveen