Yestermap

Joodse Begraafplaats, Parkweg hoek Schiedamseweg

1864

Vlaardingen

Vlaardingen kende in de 19e eeuw een eigen Joodse gemeente.

Sedert 1862 hield deze gemeente -met toestemming van Koning Willem III- synagoge-diensten in een ruimte in de Havenstraat.

In 1864 werd hier een Joodse begraafplaats gesticht, waar tot 1900 de overleden personen van de Joodse gemeenschap begraven werden.

De Joodse gemeenschap zelf werd in 1920 bij die van Rotterdam gevoegd en in 1938 werd de begraafplaats onderdeel van een plantsoen.

In 2010 werd het plantsoen gerenoveerd en werden twee gedenkplaten aangebracht met daarop de namen van de overledenen die hier begraven zijn.

Eind 2021 werden voorts in Vlaardingen een vijftien-tal Stolpersteine (Struikelstenen) aangebracht op plekken in de stad vanwaar in de 2e Wereldoorlog de daarop genoemde Joden uit Vlaardingen werden weggevoerd naar de Duitse concentratiekampen. Dit gebeurde op initiatief van enkele Vlaardingse burgers samen met de voorzitters van de Historische Vereniging Vlaardingen en de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen, in samenwerking met het Stadsarchief Vlaardingen, terwijl de Stichting Jan Anderson en Rita Boon de financiering voor haar rekening nam. Stolpersteine ontstonden overigens destijds naar een idee van kunstenaar Gunter Demnig die daarmee de (voornamelijk) Joodse slachtoffers van het nazi-regime een 'gezicht' wilde geven. Inmiddels zijn er zo'n 80.000 steentjes met een messing bovenkant (waarop naam, geboortedatum en overlijdensdatum en -plaats, letter voor letter ingeslagen) door geheel Europa zijn geplaatst.