Yestermap

Grote Kerk

1746

Vlaardingen

Willibrordus zou al in de 7e eeuw een houten kerkje gesticht hebben op de Markt, gewijd aan Johannes de Doper. In de 14e eeuw stond op deze plaats een grote romaanse kruiskerk. Tijdens de reformatie in 1572 werden de roomsen door de calvinisten uit de kerk verjaagd. De stadsbrand van 1574 verwoestte ook de kerk.

In 1597 werd zij gedeeltelijk herbouwd. Na verschillende drastische uitbreidingen kreeg de kerk in 1746 zijn huidige vorm: een gotische hallenkerk.