Yestermap

Aangetroffen resten Burcht Dirk III uit 1018 (Slag bij Vlaardingen)

1018

Vlaardingen

Lang is er gezocht naar de precieze plek waar de burcht van Dirk III ten tijde van de Slag bij Vlaardingen in 1018 gelegen zou hebben. Op 'De Dag van de Slag', 29 juli 2021 werd de plek officieel bekend gemaakt met een onthulling. Dus 3 jaar na de herdenking van '1000 jaar na 1018', in 2018, met wel 30.000 toeschouwers bij het spektakel in de Broekpolder.

Daaraan is veel archeologisch onderzoek voorafgegaan, maar nu is de reconstructie, rekening houdend met een aantal voorwaarden én (on)mogelijkheden dus echt vastgesteld!

De palissade van de versterkte (kerk)heuvel is in een fragment aangegeven op het punt waar de Hoogstraat de Markt bereikt. Daar was in vroeger tijd ook de waterloop van het riviertje de Vlaarding, vlak langs de oostzijde van de Hoogstraat. Vandaar volgde de versterking ongeveer de lijn van het huidige muurtje rond de kerk. De kerk die binnen dezelfde versterking stond, had destijds slechts de omvang van een grote schuur, en de versterkte houten toren van waaruit Dirk het 'strijdtoneel' aanschouwde stond dan binnen de versterkte ring maar vlak aan de waterkant (die dus veel dichter langs de terp stroomde dan waar thans de Haven loopt).


Aangetroffen resten Burcht Dirk III uit 1018 (Slag bij Vlaardingen)
Aangetroffen resten Burcht Dirk III uit 1018 (Slag bij Vlaardingen)
Aangetroffen resten Burcht Dirk III uit 1018 (Slag bij Vlaardingen)