Yestermap

Cuypers-toren, Hoogstraat

1869

Vlaardingen

Voor de reformatie kerkten de roomskatholieken in de kerk aan de Markt.

In 1574 werden zij uit deze (Willibrodus)kerk verdreven en vonden onderdak in de Zouteveense kapel, en vanaf 1682 in een schuilkerkje aan het Emaus.

Pas in 1869 kwam de eerste roomskatholieke kerk na de reformatie in Vlaardingen tot stand: de neogotische H. Sint Joannes de Dooperkerk. Het ontwerp was van de bekende Petrus Cuypers (o.a. bekend van het Rijksmuseum en het Centraal Station, beide in Amsterdam).

In 1956 moest het kerkgebouw door verzakking worden gesloopt, maar de toren werd behouden.

De nieuwe kerk werd in 1964 ingewijd, echter nog in de 20e eeuw afgebroken en als kleinere kerk teruggebouwd, ingebouwd in een appartementen-complex. In 2021 wordt er weer gediscussieerd over een inkrimping van de Katholieke gemeenschap in Vlaardingen.

In de toren is na de afbraak van de originele kerk wel een klein Stiltecentrum ingericht, dat elke dag geopend is en waarin ook fraaie fresco's behouden zijn.