Yestermap

Monument 'Ere onze strijders', Verploegh Chasséplein

1950

Vlaardingen

Al enkele dagen na de bevrijding namen enige Vlaardingers het initiatief tot het oprichten van een Comité Oorlogsmonument, ter nagedachtenis van de 288 stadgenoten die in de tweede wereldoorlog 'hun felle strijd voor vrijheid en voor recht met de dood hebben moeten bekopen'.

Na verschillende akties kon in 1948 de bekende Haagse beeldhouwer Dirk Wolbers de opdracht worden gegeven.

Op 3 augustus 1950 vond de onthulling plaats van het gedenkteken: een man met een kind op de arm en een vrouw, die zo het verzet tegen de Duitse overheersing symboliseren.

Elk jaar op 4 mei vindt op deze plek de kranslegging plaats namens een aantal Vlaardingse organisaties en het plaatselijk bestuur. Ook zingt er een mannenkoor en wordt er een rede uitgesproken. Deze herdenking is het slot van een stille tocht, die naast het stadhuis (Schoolstraat) begint en een eerste kranslegging plaatsvindt bij het Geuzenmonument op de Markt.