Yestermap

Villa Buitenlust, raadhuis van Hillegersberg (1921-1941)

1921 – 1941

Hillegersberg en Schiebroek (SHHS)

In 1920 was de gemeente nog gevestigd in het uit 1752 daterende pand op de hoek van de Raadhuisstraat en de Kerkstraat. Dat raadhuis voldeed al lang niet meer. In 1920 kon de gemeente de villa 'Buitenlust' aan de Straatweg hoek Parklaan (nu: C.N.A. Looslaan) van C.N.A. Loos kopen. De villa werd verbouwd en vanaf juni 1921 was dit het nieuwe raadhuis.


In 1941 werd Hillegersberg door de gemeente Rotterdam geannexeerd en verloor het gebouw zijn functie. Thans is er een kinderdagverblijf in gevestigd.

Villa Buitenlust, raadhuis van Hillegersberg (1921-1941)