Yestermap

De Prinsemolen

1648

Hillegersberg en Schiebroek (SHHS)

Aanvankelijk stond op de plaats van de Prinsemolen de in 1587 gebouwde Berchsche Molen. In 1648 werd deze vervangen door een nieuwe Berchse Molen. De naamswijziging naar Prinsemolen wordt toegeschreven aan een bezoek van Stadhouder Willem IV in 1747. De Prinsemolen is gelegen aan het Prinsemolenpad in het Prinsemolenpark. De molen wordt ook Prinsenmolen genoemd.

De Prinsemolen is een achtkantige poldermolen, een zgn. 'grondzeiler'. De molen bemaalde de polder Berg en Broek, samen met de Broekse molen. De molen is nog steeds maalvaardig, maar is buiten gebruik. De molen is thans een woning.


Zie ook: Prinsemolen - Stichting Historisch Hillegersberg (shhs.nl)

De Prinsemolen