Yestermap

Dorpskerk

1592 – present

Capelle aan den IJssel

De kapel die op deze plaats stond is de naamgever voor Capelle aan den IJssel.


Toen de dijk langs de Hollandse IJssel rond 1100 werd aangelegd en de ontginning van veengebied begon werkten hier veel horige boeren. Voor hen werd een kleine kerk gebouwd, een kapel.


De kerk werd in 1574 verwoest en vervolgens hersteld in 1592 en 1664-1665, uit welk jaar het koor dateert.