Yestermap

Woonhuis Willem van den Hoonaard (1813-1862)

1813 – 1862

Hillegersberg en Schiebroek (SHHS)

Willem van den Hoonaard (1788-1862) werd in 1813 benoemd als schoolmeester te Hillegersberg. Hij schreef veel schoolboeken en lokaal-historische boeken. In 1817 werd door hem een schoolkaart van Nederland uitgegeven (de oudst bekende). Ook was hij koster en voorzanger.

In Rotterdam zijn drie straten naar hem vernoemd.


Zie ook: Willem van den Hoonaard - Stichting Historisch Hillegersberg (shhs.nl)


Woonhuis Willem van den Hoonaard (1813-1862)