Yestermap

Boerderij Nooitgedacht, Zuidbuurt 91

1990

Vlaardingen

Deze U-vormige boerderij dateert uit het einde van de 17e eeuw maar de stal dateert uit het begin van de 20e eeuw. Toen werd het achterhuis versmald.

Het gebouw heeft een zeer schilderachtig uiterlijk en ook het interieur herbergde een aantal historische details. Echter - door allerlei verbouwingen is het bouwhistorisch gezien zwaar aangetast.

Sinds de herverkaveling langs de Zuidbuurt stond de boerderij enige tijd leeg en was in beheer bij de Stichting Beheer Landbouwgronden. Eind van de vorige eeuw werd het toegewezen als onderkomen voor de Stichting ASVZ, een organisatie die mensen met een beperking begeleidt bij het samen actief zijn in een groene ‘boerenomgeving’: Werkboerderij Nooitgedacht. Voor de één betekent dat lekker werken op het land, voor de ander het verzorgen van de dieren of het werken in de houtwerkplaats. Samen zinvol bezig zijn.

Recent werd er een winkel op het erf geopend, waar je terecht kunt voor allerlei zaken die op Werkboerderij Nooitgedacht geproduceerd worden.

Destijds, bij het gebruiksklaar maken van de huisvesting werd een kapitale fout gemaakt: het meest historische deel van de boerderij werd finaal gesloopt. Daarop werd alarm geslagen, en werd de stichting verplicht om het oude plaatje zo goed als mogelijk terug te bouwen.