Yestermap

Buitenplaats Holy, Holyhek, Holysingel

1736

Vlaardingen

Dit is het monumentale hek van de heerlijkheid Holy, dat via een oprijlaan toegang gaf tot een eenvoudige maar kapitale boerderij en na herontwikkeling van dit gebied (waar in de 13e eeuw overigens ook al een motte-kasteeltje stond) op deze plek werd herplaatst.

In 1575 brandde het kasteel af. Op dezelfde plek werd een groot herenhuis met stalling en hooibergen gebouwd.

De toren van het kasteel bleef tot 1860 overeind.

De boerderij werd in verband met de bouw van het Holyziekenhuis in 1964 gesloopt en het inrijhek werd daarbij een kwart slag gedraaid.

In het siersmeedwerk van het hek is het wapen van de heerlijkheid en het bouwjaar, 1736, verwerkt.

In eerste instantie werd in het achterliggende gebied een rosarium aangelegd. Nadien werd dit wat vereenvoudigd, toen ook het ziekenhuis werd afgebroken (door samengaan in het Vlietland-ziekenhuis in Schiedam).


Herinnerings-plek voor jaarlijkse (oorlogs-) herinneringsmomenten.

Op 26 januari 2020 werd er de plaatselijke herdenking van de Nationale Holocaust Herdenking gehouden (bij een lichtmonument 'Levenslicht') en in 2021 op de Nationale Veteranendag (26 juni) een anjerperkje aangelegd als herinneringspunt voor oorlogsveteranen.

Herdenkingsplaats Hiroshima - Nagasaki

Het is tevens (al véle jaren) een plek van herinnering aan het bombardement met een atoombom op beide steden in Japan. Jaarlijks wordt hier rond 6 en 9 augustus een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

(in 2021 op vrijdag 6 augustus om 19:30 uur - inloop 19:15 uur).


externe info 'Buitenplaatsen in Nederland' (nog invoegen)

De hofstede Holy was gelegen in de Holiershoekschepolder te Vlaardingen Ambacht. Reeds in 1343 werd Allert Aagte Muyssoon als bezitter genoemd, die het van zijn vader erfde.Allert Muys en zijn nazaten hebben de naam Muys van Holy aangenomen en behouden. In 1850, na het overlijden vande laatste eigenares, mevrouw Dreux van Holy, werd de toren van de ridderhofstad afgebroken. Het huis werd aan de nabijgelegen boerenwoning gevoegd en de gronden tot weiland en boomgaard bestemd. Alleen het toegangshek bleef bewaard.

De gemeente Vlaardingen ging in 1964 over tot afbraak van het hek en de brug in verband met de bouw van het nieuwe streekziekenhuis. De onderdelen werd opgeslagen en in 1971 werden de brug en het hek weer opgebouwd als toegang tot een tegenover het ziekenhuis aangelegd parkje.


Bewoners