Yestermap

voorm. Dr J.Th de Visserschool, Kethelweg 22

1926

Vlaardingen

Nadat in 1922 de Vereeniging voor Bijzonder Christelijk Onderwijs de gemeente Vlaardinger-Ambacht om geld verzocht voor de bouw van een Lagere School voor Hervormden, volgde een jarenlange 'schoolstrijd' tussen vóór- en tegenstanders van christelijk onderwijs.

Pas op 6 april 1926 kon de 1e steen worden gelegd, door het zoontje van burgemeester Luyerink, van deze door architect J. Snijders ontworpen school, die werd genoemd naar predikant/politicus Dr J.Th. de Visser, die aan de wieg stond van de Onderwijswet van 1920.

Architect Snijders ontwierp trouwens de meeste gebouwen en woningen in deze periode in Vlaardinger-Ambacht.

Na jarenlang te hebben leeggestaan, werd het gebouw door P.A. van der Kooij (van het gelijknamige Opel-garagebedrijf) aangekocht, opgeknapt en in 1985 betrokken. Door schaalvergroting trok het bedrijf zich begin van de 21e eeuw uit Vlaardingen terug.

In 2021 zijn er plannen om het gebied (waar ook nog de Midhal, een noodwinkelgebouw uit de beginjaren van de ontwikkeling van de Holywijk, die aan de schoolgebouw was verbonden als autoshowroom) wordt herontwikkeld.