Yestermap

Landje van Chardon

1700

Vlaardingen

Het Landje van Chardon (gelegen tussen de Prins Hendriklaan en de Burg. Verkadesingel) - zo genoemd naar de laatste boer die het bezat - was in de jaren '80 van de vorige eeuw nogal in het nieuws, i.v.m. de mogelijke aanleg van een wijk-ontsluitingsweg (men kon destijds de Oranjebuurt alleen in vanaf het Plein Emaus).

Op dit stukje grond, dat in de 14e eeuw als terp werd opgeworpen, stond vroeger de hofstede 'Clattenburgh'.

Momenteel is er een volkstuin, waarbij achter een hek de beschermde 'oudste boom van Vlaardingen' te bewonderen valt.

Hier kwam ook 'de Vlaerding' (zie verderop) de wijk in, van uit de Holiërhoekse Polder.