Yestermap

Watertoren, van Linden van den Heuvellweg

1955

Vlaardingen

In november 1955 werd de nieuwe watertoren (die de uit 1895 daterende oude toren verving) plechtig in gebruik genomen.

De toren, die ontworpen werd door architect J.H.J. Kording en 37 meter hoog is, kostte hfl. 860.000,--

Deze toren, die nodig was omdat de capaciteit en buffervoorraad van de oude ontoereikend waren, heeft 2 reservoirs van elk 550 m3 en kan per uur 1.250 m3 water omhoog pompen.

Gezien het feit dat Vlaardingen in 1955 bijna 10 keer zoveel water gebruikte als in 1895, was deze toren geen overbodige luxe.

Hij volgde daarmee de oude toren op, die sedert haar bouw een plek had op het huidige parkeerterrein achter de Stadsgehoorzaal.

Dáárvoor was de waterleiding gehuisvest in panden aan de Waterleidingstraat, nabij het Oosterhoofd.