Yestermap

Beneluxtunnel, A4

1967

Vlaardingen

De Beneluxtunnel is een 1300 meter lange tunnel (oeververbinding) in de A4, en gebruikt door motorvoertuigen, fietsers en voetgangers, en de Metro.

Sinds 1964 werd de oostelijke oversteek van de Maas verzorgd door de Van Brienenoordbrug, waarop in 1967 (op 5 juni door Koningin Juliana geopend) de westelijke oversteek werd verzorgd door de Beneluxtunnel, die daarmee de oude Wagenveren ('strijkijzers') overbodig maakte.

De totstandkoming van de tunnel is vooral te danken aan de Vlaardingse burgemeester destijds, Mr. Jan Heusdens. Hij was degene, die Vlaardingen in de na-oorlogse jaren tot grote bloei bracht, met o.a. perspectieven van 120.000 inwoners (wat er nimmer meer werden dan ca. 80.000), met grote industriële activiteit en ook uitbreidingen op cultureel en sportief gebied, zoals o.a. de Stadsgehoorzaal en het Kolpabad. Hij was ook degene die met de oprichting van de NV Beneluxtunnel, een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven en de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam, en de Kamers van Koophandel van Rotterdam en Vlaardingen ('de Beneden Maas') mogelijk maakte. De gedane investeringen (110 miljoen gulden) werden de eerste 12,5 jaar vrijwel terugverdiend door tolheffing, waarvoor aan de zuidelijke zijde een 'tolplein' was ingericht alwaar auto's fl. 1,- per rit, en vrachtwagens fl. 2,50 per rit in de automaten wierpen.

Mr. Jan Heusdens bleef de gehele NV-periode president-commissaris, terwijl Vlaardings politieman J. van Eendenburg directeur werd.

De tunnel was door het Rijk pas gepland om in 1980 te bouwen: in dat jaar werd de tunnel tegen de restschuld door het Rijk overgenomen van de NV.

Doordat het Rijk het verstandiger vond om de tunnel en aansluitende wegen in één gemeente onder te brengen (en de meeste wegen al op Schiedams grondgebied lagen) werd de tunnel (en ook de Tweede Beneluxtunnel, geopend 2-11-2002) aan Schiedam toebedeeld.