Yestermap

''Hotel Sint Joseph'' - Cantine Theater Dorplein

1896 – present

Budel-Dorplein

Terwille van het personeel van de zinkfabriek in Budel werd in de nabijheid van de fabriek rond 1894 een uitgebreid complex gebouwd. Emile Dor, directeur van de fabriek, tekende de situering van de fabriek en overige voorzieningen. Hotel Sint Jozef, “De Cantine” in de volksmond , was onderdeel van het fabrieksdorp, dat de gebroeders Dor vanaf 1892 hadden opgezet.


De Cantine werd in 1896-1898 gebouwd door Ant. Neeskens. Naast een hotel, een jongens- en meisjesschool, een bakkerij, een winkel, een ontspanningszaal, een was- en strijkinrichting omvatte het gebouw een klooster met kapel en een ziekenzaal. Een aantal Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus uit Nancy nam op verzoek van en geleid door de familie Dor in 1899 de verzorging van het personeel op zich. Ze woonden in het kloostergedeelte van het complex. De zusters hebben het klooster en het kantinegebouw in 1932 verlaten, ze waren te klein in aantal en te oud geworden.


De Dochters der Liefde volgden hen in hetzelfde jaar op en namen in het Gezellenhuis de verzorging van de meestal alleenstaande mannen op zich. Het interieur is rond 1950 gemoderniseerd. In 1974 stopten de Dochters der Liefde met hun werk en het huis bij de fabriek werd afgestoten. De zusters verhuisden naar de villa aan de Hoofdstraat.


Het gebouw werd in 1985 door de directie van de zinkfabriek verkocht. Vanaf 1988 diende het tijdelijk als opvangcentrum voor asielzoekers onder de naam Kempense Veste. Nadat er vervolgens een aantal buitenlandse werknemers onderdak had gevonden stond het vier jaar leeg. Het gebouw is eind 2006 verkocht aan de Utrechtse projectontwikkelaar Driestar. Over een nieuwe bestemming en herontwikkeling werden gesprekken gevoerd met de gemeente, architecten en aannemers. In 2010 werd het opnieuw in gebruik genomen als asielzoekerscentrum.


In 2013 is de voormalige theaterzaal nieuw leven in geblazen, zie hiervoor de site: www.cantinetheaterdorplein.nl
Theaterzaal in ''de Cantine''
Theaterzaal in ''de Cantine''