Yestermap

Cantare Nieuwegein

Muziek in Nieuwegein

We zingen zowel a capella als met muziek. Het repertoire is licht populair (zoals liedjes/ballades van Leonard Cohen, Abba, Beatles, Simon and Garfunkel).


Alle liedjes en de midi’s waarmee je je stempartij kunt oefenen staan op de ledenpagina. Voor plaatsing bij de juiste stemgroep neemt de dirigent, als dat nodig is, een korte stemtest af.


Wij oefenen in het Cultuurcentrum De Partner op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur maar er zijn geen repetities in de schoolvakanties.


Je kunt twee keer gratis meedoen met de repetitie. Na de twee gratis repetities wordt een inschrijfformulier ingevuld en wordt je zo "koorlid". Nieuwe leden krijgen na betaling van de contributie het wachtwoord om te kunnen inloggen op de ledenpagina. Hier zijn ook de muziekteksten en andere oefenmaterialen beschikbaar.


Bron en meer informatie

Website

Cantare Nieuwegein
Cantare Nieuwegein