Yestermap

Jubileumlantaarn, Burgem. de Bordesplein

1938

Vlaardingen

Inwoners van Vlaardinger-Ambacht verzamelden de gelden (fl. 466,97) voor deze lantaarn, vervaardigd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina op 6 september 1938.

Tot 1966 stond deze op het Raadhuisplein / Plein Emaus (in de volksmond 'het Groentje' geheten, wat moest wijken voor de aanleg van het plein).