Yestermap

Vissersmonument, Grote Visserijplein

1950

Vlaardingen

Met Grote Visserij wordt hier bedoeld de Haringvisserij - de andere vissoorten waren van mindere importantie.

'Voor hen die bleven'. Dit monument voor de op zee gebleven Vlaardingse vissers werd vervaardigd door beeldhouwer G. van Brandwijk en op 29 juli 1950 onthuld door vissersweduwe mevr. D.Penning - van der Velden.

Op deze plek was vanouds de waterverbinding tussen de Oude- en 'Nieuwe' Koningin Wilhelminahaven gesitueerd.

Het monument werd in de '90-er jaren door de gelijknamige commissie binnen de Historische Vereniging Vlaardingen geadopteerd.