Yestermap

Educatief Archeologisch Erf, Klokbekerpad

2900 BC – 2500 BC

Vlaardingen

Dit 'Vlaardingencultuurhuis' is een model uit de Nieuwe Steentijd (ca. 2900 - 2500 v.Chr) en is gebouwd op het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder. Samen met de vakgroep Archeological Material Culture Studies van de Universiteit Leiden hebben amateur-archeologen van de archeologische werkgemeenschap Helinium (met leden uit Vlaardingen en omgeving) hier een (woon-)huis uit de zgn. Vlaardingen-Cultuur gebouwd.

Opgravingen in de jaren 1950 - 1960 in de Westwijk (langs de huidige metrolijn) brachten een toen nog onbekende steentijdcultuur aan het licht, die - naar de vindplaats - 'Vlaardingencultuur' is gaan heten. Het huis is met gereedschappen uit de steentijd (o.a. vuursteen, hertshoorn en houd) gebouwd en vormt daarmee een wetenschappelijk experiment.

In en rond het gebouw worden educatieve activiteiten ontplooid.

In de toekomst zal in de onmiddellijke omgeving een groter Educatief Archeologisch Erf ontstaan (Masamuda, iets noordelijker) met gebouw- en landschaps-reconstructies uit de IJzertijd, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.