Yestermap

Malieveld

Binnenhof in Den Haag

Het Malieveld maakte onderdeel uit van het Haagse Bos. In de Acte van Redemptie uit 1576, getekend door Willem van Oranje, staat dat niemand hier ooit een boom mag kappen en dat het bos niet verkocht mag worden.


Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd desondanks een deel van het Haagse Bos gekapt om een stadswal rond Den Haag te bouwen. De Spanjaarden bezetten Den Haag en gebruikten het hout in hun verdediging tegen de opstandelingen.


Door hevige regenval spoelde de vruchtbare grond weg. Het bos op de plaats van het Malieveld is nooit meer teruggekomen. In 1594 werd besloten het Malieveld, toen nog een duingebied, verder af te graven en zo ontstond het huidige grasveld.


Vanaf 1606 werd het grasveld gebruikt om het spel malie (of palmalie) te spelen. Het Malieveld dankt zijn naam aan dit spel. Dit spel, vergelijkbaar met golf en croquet, was populair onder de Engelse en Franse adel.


Rond 1705 werd het Malieveld flink ingekort door de uitbreiding van Den Haag. De Prinsessegracht werd verlengd en werd de nieuwe grens van het Malieveld.


Een Schevenings strandpaviljoen moest wijken voor de aanleg van een Sperrgebiet als deel van de Atlantikwall. Het paviljoen verhuisde in 1941 naar de centrumkant van het Malieveld. Na de oorlog besloot koningin Wilhelmina dat het paviljoen, vaak aangeduid als de Poffertjestent, er mocht blijven staan.


In 1943 werd het Malieveld omgeploegd en door de gemeente met aardappelen beplant.


Tussen het Malieveld en de Bezuidenhoutseweg is de Koekamp, waar zich een hertenkamp bevindt. Deze werd ooit door Philips de Schone (1478-1506) gesticht.


Het Malieveld doet tegenwoordig dienst als plaats voor demonstraties, militaire parades, kermissen, festivals en evenementen.

Malieveld in den Hage
Malieveld in den Hage

Kleurentekening van de tegenwoordige Koekamplaan in 1730, gemaakt door Daniël Marot

Universiteitsbibliotheek Leiden