Yestermap

Stadsarchief, Plein Emaus 5

1905

Vlaardingen

Het Raadhuis van de voormalige gemeente Vlaardinger-Ambacht werd in 1905 gebouwd. Na de samenvoeging met Vlaardingen in 1941 werd het gebouw gevorderd door de duitse bezetters.

In 1947 werd het pand in gebruik genomen door de Gemeentelijke Archiefdienst. De aangebouwde veldwachterswoning met cellen moesten in 1968 wijken voor een archiefbewaarplaats.

Het klokkentorentje is een markant herkenningspunt in het laaggelegen Vlaardinger-Ambacht. De klok, die vroeger ongetwijfeld klonk bij huwelijksvoltrekkingen e.d. is defect en wordt sinds lang niet meer geluid.

Het uurwerk - verzorgd en onderhouden door de Koninklijke Eijsbouts in Asten - werkt uitstekend en wordt sinds 1990 met radiografische signalen uit Frankfurt gestuurd, zodat ook zomer- en wintertijd geen probleem zijn.

In de voorgevel is een gedenksteen gemetseld. Deze steen sierde oorspronkelijk de gevel van het 17e eeuwse boerderij-herberg-rechthuis Emaus op de hoek van de Kethelweg en de Burg. de Bordesplein (werd toen Garage en Showroom van Opel - Van der Kooij bv.).

Behalve de drie Emmausgangers (vgl. Lucas 24 : 13 - 35) zijn in de hoeken 4 wapens afgebeeld: linksboven Babberspolder, rechtsboven Vlaardingen, linksonder Zouteveen en rechtsonder Vlaardinger-Ambacht.