Yestermap

Johan de Witthuis

1655 – present

Binnenhof in Den Haag

Het Johan de Witthuis is een rijksmonument uit 1655 gelegen aan de Kneuterdijk nummer 6. Het is vernoemd naar de raadpensionaris Johan de Witt, die er van 1669 tot 1672 woonde.


Het huis staat op een plek die sinds de middeleeuwen bebouwd is. Frank van Borssele, heer van Oostervant, was de eerste eigenaar. Om de bijgebouwen en de tuin was een muur, waarvan in de Hartogstraat nog een deel te zien is.


Van Borselen overleed kinderloos in 1470, waarna het bezit overging Floris van Egmond, die ook stadhouder van Holland was. Van Egmond verkocht dit bezit en verhuisde naar het Binnenhof.


Mr. Abel van der Coulster woonde er van 1520 tot zijn overlijden. Zijn zoon verkocht het in 1550 aan Erik van Brunswijk. Nadat de protestanten de katholieken verdreven hadden, werd zijn bezit in beslag genomen door de de Staten van Holland.


De nazaten van Erik van Brunswijk eisten het bezit terug, het duurde tot 1650 voordat Filips van Hohenlohe-Neuenstein het toegewezen kreeg. Hij was getrouwd met Maria van Oranje, de dochter van Willem van Oranje.


Niet lang na het overlijden van Filips verkocht Maria het huis aan Erik Dimmer. Zijn erfgenamen verkochten het huis in 1636 aan Cornelis Musch, die toen net griffier van de Staten van Holland was geworden.


Op 17 mei 1652 werd het huis gekocht door Mattheus Hoeufft uit Dordrecht, getrouwd met Maria Sweerts. Zijn tweelingbroer Diederik was getrouwd met Maria de Witt, de zuster van Johan. Een aantal bijgebouwen werden afgebroken, het huidige Johan de Witthuis werd gebouwd en ondertussen woonde hij in het middeleeuwse hoofdgebouw op nummer 8.


Uit die tijd dateert de tuinmuur langs de Hartogstraat. Maria Sweerts overleed voordat het huis voltooid was. Mattheus verhuisde in 1655 naar het nieuwe huis en verhuurde het pand op nummer 8 aan de Deense gezant.


Toen Mattheus Hoeufft overleed, verhuurde Diederik het huis aan diens zwager Johan de Witt, die in 1668 weduwnaar was geworden. Hij huurde ook nummer 8 waar Johans zwager Andries Bicker met zijn gezin kwam wonen. Na diens vertrek stond het huis lange tijd leeg.


Achter het terrein lag de Haagse Beek. De paarden van Mattheus Hoeufft Jr. verlieten de binnenhof over de brug naar het Noordeinde. Hij ging vaak op jacht en had afzonderlijke bijgebouwen voor zijn honden en valken.


Prins Alexander van Oranje-Nassau (1851-1884) heeft er na zijn studie een tijd gewoond, nadat zijn vader Koning Willem III het huis voor hem had gekocht. Alexander overleed er in 21 juni 1884.


Sinds 1980 is het gebouw in het bezit van de Staat der Nederlanden en wordt het gebruikt voor representatieve doelen.


In 2017 werd het pand gebruikt voor onderhandelingen bij de formatie van een nieuw kabinet.

Johan de Witthuis
Rijksvastgoedbedrijf
Heer Hoeffts saliger camer
Heer Hoeffts saliger camer

Bas Kijzers
Groote Rooje Sael
Groote Rooje Sael

Bas Kijzers
Chinese kabinet
Chinese kabinet

Bas Kijzers