Yestermap

Kortedijk 16a-b (bouwhistorie woonhuis)

1901

Vlaardingen

voorbeeld van een ‘Huizenonderzoek’ (en bijbehorende kretologie):

oorspronkelijke functie: pakhuis

sedert 1952: woonhuis + bedrijfsruimte

sedert 2016/17: omgebouwd tot woonhuis

grondoppervlakte 70m2, maaiveld op 0,0 m boven NAP

kadaster: gemeente Vlaardingen (sectie M; nr. 174)

X-coördinaat 83300, Y-coördinaat 436800

In 1899 diende korenmolenaar S. Terlaak een verzoek in voor een bouwvergunning van een pakhuis. Dit pakhuis werd in 1901/2 gebouwd.

In 1919 kocht winkelier/koopman W. Tas het pand met erf. In 1926 vond een uitbreiding plaats, waarbij de bovenwoning werd gerealiseerd.

In 1931 kocht slager W. J. Bezemer het pand met erf en vestigde er tevens een werkplaats.

In 1942 kocht de heer C. Brobbel (brandstoffenhandelaar) het perceel en verhuurde het aan de firma Lieve & Co. Dit bedrijf hield zich bezig met de fabricage van diergeneesmiddelen. Het vestigde een maalderij in het pand.

In 1952 volgde er een verbouwing, met o.a. een betonvloer, en kantoor in het woonhuis.

In 1958 verbouwde de heer C. Brobbel het magazijn tot winkel.

In 1970 koopt de heer A. Ouwendijk senior het perceel en vestigt er de (in 1968 opgerichte) offsetdrukkerij.

In 1987 koopt de heer A. Ouwendijk junior het perceel en verandert het pand in een drukkerij - kopieerbedrijf.

In 2016 beëindigt A.Ouwendijk (jr) het bedrijf (na 48 jaar) i.v.m. pensioen en verkoopt het pand aan R. van der Drift, die het pand geheel renoveert tot een groot woonhuis (ca. 200 m2) en in 2017 doorverkoopt aan de huidige bewoners, fam. K. Dobbelstein, eigenaar van naastgelegen Molenwinkeltje.

Het pand is gevestigd tussen de Molen Aeolus en een rijtje van 8 splitlevel-woningen dat in 1980 werd opgeleverd na een volledige herbouw van het rijtje wat er sedert ca. 1880 als kleine arbeidershuisjes (met tuintje) heeft gestaan. Bij de renovatie zou de voorgevel behouden blijven, wat technisch niet lukte.

Beschrijving volgens het Monumenten-Inventarisatieproject (1993):

Van oorsprong een pakhuis – in 1993 een bedrijfsruimte met bovengelegen woonhuis.

Omschrijving: een pand bestaande uit een begane grond (70 m2) (en kelder 35 m2 achter de dijk), verdieping en kapverdieping onder een zadeldak met noklijn haaks op de straat. De voorgevel is een tuitgevel, met links in de voorgevel en links in de rechter zijgevel entree’s (de laatste in 2017 ‘weggerenoveerd’).

De gevels bestaan uit rode baksteen in kruisverband. Rollaag boven vensters en entree. Rondboog boven de blindnissen, rollaag en bloktandformaat in de gevelafsluiting. Zwartgeschilderd gepleisterd plint. Muurankers. Bakgoot. Houten luiken (zijn echter eind vorige eeuw wegens houtrot verwijderd).

Vensters en deuren: blindnissen in rechter zijgevel, éénruitsramen met luiken en eenruits bovenlichten. Gekoppelde éénruitsramen met luiken. Vernieuwde (deels kunststof) entree deels met eenruits bovenlicht.

Dak: zadeldak met gesmoorde Romaanse pannen (gesmoord = ‘doen stikken’, d.w.z. de zuurstof verwijderen, vaak in combinatie met ‘stoven’ = onder verhoogde temperatuur en met rook).

Bijzonderheden: hoort bij naastgelegen paardenstal van (zover bekend) de Coöperatieve maalinrichting ‘Samenwerking’.

Motivatie (om toe te voegen aan de monumenten-inventarisatie): Tamelijk gaaf, karakteristiek voor de sociaal-economische lokale geschiedenis, in samenhang met voormalige paardenstal en molen.

De ontstaansgeschiedenis en het lokale belang hebben een redelijk hoge waarde. Verstoring gaafheid is beperkt (omreden van kunststof kozijnen), verstoring ensemble is beperkt.

Sedert 2012 aangewezen (wegens cultuurhistorische waarde) als Beeldbepalend Pand, binnen de grenzen van het Beschermd Stadsgezicht in 2013, waarbij ten aanzien van de Kortedijk wordt gesproken over ‘het dorpse karakter van de bebouwing aan de Kortedijk (westzijde) met als beeldbepalend element de korenmolen ‘Aeolus’.