Yestermap

Buurttuin EreBloem

Verrassend Nieuwegein

Buurttuin EreBloem, een samentrekking van Dotterbloemstraat en Ereprijs, is een locatie van 230 m2 op gemeentegrond naast de geluidswal tussen Dotterbloemstraat 19 en 21.


Doel is een 'eetbare' pluktuin, met fruitbomen, bessenstruiken en bloeiende planten. De pluktuin wordt aangevuld met een tuintjes waar kinderen zelf iets kunnen planten en zaaien.


Ons burgerinitiatief is afgelopen najaar ontstaan, vanuit de wens om een stuk verwilderd snippergroen van de gemeente te veranderen in een gezamenlijke buurttuin, waar jong en oud samen kunnen werken aan een mooie tuin met eetbare planten en bomen.


De bedoeling is dat dit een openbaar toegankelijke tuin wordt met verschillende fruitbomen en struiken en een gedeelte waar met name kinderen kunnen moestuinen en zo spelenderwijs in aanraking kunnen komen met hoe voedsel groeit en verbouwd wordt. De tuin heeft dus zowel een educatieve als sociale functie en dient om de buurt een stukje mooier te maken.


Om dit project te realiseren hebben we de gemeente Nieuwegein om hulp gevraagd en inmiddels krijgen de plannen een duidelijke vorm. Het plan is door de buren enthousiast ontvangen en inmiddels hebben we een succesvolle crowdfunding campagne lopen om de struiken en bomen te bekostigen.


Als eerste stap in het realiseren van de buurtproject pluktuin Erebloem, werden op zaterdag 29 mei in het kader van NLdoet bessenstruiken geplant worden door vrijwilligers. Zo kunnen we samen, met inachtneming van de Coronamaatregelen, op een leuke manier een buurttuin creëren voor jong en oud!


NB. Het Nieuwegein Fonds verleent zijn medewerking aan dit projectBron en meer informatie

NL Doet


Buurttuin EreBloem