Yestermap

Amateurtuindersvereniging Galecop

1976

Verrassend Nieuwegein

Amateurtuindersvereniging Galecop is een volkstuincomplex aan de noordkant van Nieuwegein, in de punt van Plettenburg. Deze bevindt zich in de hoek van het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. De grond wordt gehuurd van de gemeente Nieuwegein.


Het complex is ongeveer 40.000 m2 groot en de tuinen variëren in omvang van 100 m2 (5 meter breed bij 20 meter lang) tot 200 m2 (10 meter breed en 20 meter lang).


Sinds 1976

De vereniging bestaat sinds 27 februari 1976. We hebben zo’n 160 leden en een aantal donateurs. De vereniging heeft een actief bestuur en een VUT-ploeg die een flink deel van het algemeen onderhoud uitvoert. Jaarlijks vindt in maart de algemene ledenvergadering plaats.


Groenten, bloemen en fruit van eigen (klei-)bodem

Het volkstuincomplex heeft een mix van moestuinen en bloementuinen met hier en daar fruitbomen. Ook is er een amfibieëntuin en een vlindertuin. De grondsoort is rivierklei. Zand en een aantal tuingoederen worden centraal ingekocht voor de leden.


Verenigingsgebouw

Een blokhut fungeert als verenigingsgebouw. De leden kunnen in januari, via de vereniging, zaden, pootgoed en tuinartikelen bestellen. Van maart tot in juni zijn in de kas groenteplanten te koop op zaterdagochtend.


Schuurtjes, kassen en tunnels

Veel huurders hebben op hun tuin een tuinhuisje, kas of tunnel geplaatst. Voor het plaatsen van een bouwsel is een vergunning nodig (zie huishoudelijk reglement). Alle tuinen grenzen aan een sloot die tevens de watervoorziening is. Er is geen stromend water en elektriciteit op de tuinen maar wel in het verenigingsgebouw. Overnachten is niet toegestaan op het terrein.


Volkstuinen

* Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt. Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar groente en eventueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met bloemen, heesters, een gazon, een vijver en zelfs bomen. Afhankelijk van de gemeentelijke bouwvoorschriften, mogen er opstallen op de tuin staan: een platte bak, een kas, een schuurtje of een tuinhuis.

* Volkstuinen liggen zelden solitair, maar meestal met enkele tientallen of honderden verzameld in een volkstuincomplex of volkstuinpark. Dat geldt ook voor onze volkstuinen. De volkstuinders vormen dan vaak een tuinvereniging. De volkstuinders in een vereniging beheren en onderhouden behalve hun eigen tuin ook het algemeen groen van het tuinpark: de paden, singels, grasvelden, bermen, sloten, parkeerterrein enzovoorts. De tuinvereniging heeft ook vaak gemeenschappelijke gebouwen. In de tuinvereniging gelden regels en afspraken die zijn vastgelegd in statuten en reglementen.


Tuinieren op een volkstuinpark is niet alleen een actieve recreatie, maar biedt ook volop mogelijkheden tot sociale contacten en bewegen.


Bron en meer informatie

* ATV Galecop

* Wikpedia


Amateurtuindersvereniging Galecop
Amateurtuindersvereniging Galecop
Amateurtuindersvereniging Galecop
Amateurtuindersvereniging Galecop
Amateurtuindersvereniging Galecop