Yestermap

Vergaderzaal van de Eerste Kamer

1666 – present

Binnenhof in Den Haag

In 1650 gaven de Staten van Holland en West-Friesland architect Pieter Post de opdracht een nieuwe vergaderzaal te bouwen. De vergaderzaal wordt wekelijks door de Eerste Kamer der Staten-Generaal gebruikt.


De bouw vond plaats tijdens het stadhouderloze tijdperk, na de dood van stadhouder Willem II. Hiertoe werd een gedeelte van de stadhouderlijke residentie, gelegen aan de Hofvijver, afgebroken.


Tijdens de Franse overheersing (1795-1813) werd de grote vergaderzaal onder meer gebruikt als militaire school. De zaal raakte in verval en een restauratie was nodig voordat de Eerste Kamer in 1849 van de zaal gebruik kon maken.


In 1870 zijn hoge publieke tribunes in de zaal aangebracht voor de schouwen. Toegang tot de publieke tribune, waar plaats is voor 15 personen, verkrijgt men via het trappenhuis in de Mauritstoren en de Amalia van Solmsgalerij op de tweede verdieping.


De kostbare wandtapijten die ooit de wanden sierden, zijn in de Franse tijd verdwenen. Tijdens de restauratie van 1995 werden nieuwe wandtapijten ontworpen. Er is een poging gedaan om de kleuren en patronen zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de decoraties en kleuren van het plafond, waardoor net zoals in het verleden weer een eenheid zou ontstaan tussen plafond en wanden.


Van 1990 tot en met 2016 las oud-nieuwslezer en presentator Philip Freriks in deze zaal het Groot Dictee der Nederlandse Taal voor.

Plenaire zaal Eerste Kamer
Plenaire zaal Eerste Kamer

Rijksvastgoedbedrijf/Corne Bastiaansen
Vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1932)
Vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1932)