Yestermap

Binnenhoffontein

1885 – present

Binnenhof in Den Haag

De fontein op het Binnenhof werd in 1880 ontworpen door Pierre Cuypers. Op de fontein staat een verguld beeld van Willem II van Holland, ontworpen door Ludwig Jünger. De fontein werd gefabriceerd door C.J. Vincent & Co uit Schiedam.


De fontein was een geschenk van de Haagse burgerij, als dank voor de restauratie van de voorgevel van de Ridderzaal door Cuypers in 1880.


Initiatiefnemer was Victor de Stuers, grondlegger van de monumentenzorg in Nederland, die een aanzienlijk deel van de kosten van de fontein voor zijn rekening nam.


Aanvankelijk aarzelde de regering om het geschenk te aanvaarden, vanwege de kosten van het water. Al snel werd besloten dat de fontein slechts op bepaalde dagen zou spuiten.


Tijdens de bouw van het Rijksmuseumgebouw in Amsterdam werd in 1883 de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling gehouden op het ervoor gelegen Museumplein. Daar werd deze fontein tentoongesteld, als toonbeeld van ambachtelijk kunnen.


De fontein werd in 1885 op het Binnenhof geplaatst.