Yestermap

Nationale Muziekloterij

Veel muziekverenigingen hebben het tegenwoordig niet makkelijk. Inkomsten vanuit contributie en subsidie zijn geslonken. Leden hebben steeds minder tijd, zodat andere acties ook maar mondjesmaat worden uitgevoerd.

Maar toch moet de huur van de repetitieruimte betaald worden en nu en dan een nieuw uniform of instrument. Of is er over enige tijd een jubileum of jaarconcert waarvoor extra financiën nodig zijn.

Daar speelt de Muziekloterij op in en genereert op duurzame wijze extra inkomsten voor deelnemende muziekverenigingen.

Bijna 40 verenigingen gingen je al voor! Op deze "kaart" treft je deze aan.

Meedoen? Kijk dan naar de informatie via https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/zo-werkt-de-nationale-muziekloterij/.

Verklaring kleuren:
* Oranje: Deelnemende Partnerverenigingen
* Groen: Partners
* Blauw: Landelijk kantoor

Attentie. Deze speciale website zal worden aangevuld met nieuwe Partnervereningen en Partners.

Visit website